Uutta Interreg Europe ohjelmassa

21.12.2023

Interreg Europe-ohjelman kolmas hakukierros on päätetty järjestää ajalla 20.3.-7.6.2024. Samaan aikaan avataan myös 1. ja 2. haussa hyväksytyille hankkeille mahdollisuus täydentää partnerikonsortiota uusista kumppanimaista tulevilla organisaatioilla. Uudet kumppanimaat ovat Albania, Bosnia ja Herzegovina, Moldova, Serbia, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Ukraina. Uusien kumppanimaiden myötä ohjelmaan on siirretty NDICI-rahaa n. 5 milj. euroa, mutta IPA-rahoituksen siirtyminen on vielä vahvistumatta. Uusilla kumppanimailla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen joko tasavertaisena partnerina (osoitettava politiikkaväline, jonka toiminnan tehostamiseen halutaan vaikuttaa) tai ns. ”discovery partner” -statuksella, jossa painotus on kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintaan perehtymisellä.

Ensimmäisellä kierroksella rahoitettujen hankkeiden pääpartnereita on informoitu jo mahdollisuudesta. Käytännössä partnerikonsortion täydennys tapahtuu Request for Change-menettelyllä, korkeintaan 2 uutta partneria/hanke, budjetin kasvu max. 3%. Täydennyshaku tapahtuu samaan aikaan kolmannen hakukierroksen kanssa.

Kolmannella hakukierroksella nämä uudet kumppanimaat muodostavat viidennen maantieteellisen alueen. Uusissa projektiehdotuksissa partnereita tulee olla neljältä maantieteelliseltä alueelta. Kolmannella hakukierroksella kiinnitetään erityistä huomioita projekti-idean innovatiiviseen luonteeseen mikä tarkoittaa mm. sitä, että partnerikonsortiot ovat uusia.

Hakemuksia voi esittää kaikkiin ohjelman teemoihin ja kaikki ohjelman jäljellä olevat varat n. 121 milj. euroa on haettavissa. Tämä ennakoi sitä, että kyseessä on viimeinen koko ohjelmaa koskeva haku.

Tulevia tapahtumia:

  • Europe let´s co-operate-foorumi 20.3.24 Antwerpen, Belgia
  • suunnitteilla myös kansallinen infopäivä alkutalveen, laitan viestiä heti kun päivämäärä täsmentyy.

Lähde: Annukka Mäkinen, Kuntaliitto