Tekoälystä

19.12.2023

Tekoäly ja työmarkkinaosapuolet

 

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kutsunut työmarkkinaosapuolet tammi-helmikuun 2024 vaihteeksi kokoukseen, jossa pääaiheena olisi tekoäly ja osaaminen. Tiettävästi kyse ei olisi kertakokouksesta, vaan tarkoitus olisi pohtia kuinka näitä aiheita käsiteltäisiin tehostetusti ja pysyvästi.

 

Taustalla on osaltaan se huomio, että tekoälystä saatavat (taloudelliset) hyödyt ovat paljon riippuvaisia työntekijöiden osaamisesta; jollei jopa ratkaisevasti. Osaamisen ja tekoälyn vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen käsitellään tässä: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#business-value Hyödyt voivat jopa moninkertaistua tai vastaavasti pienentyä sen mukaan miten koulutuksessa onnistutaan.

Lähde: Markus Penttinen, Akava