EU:n parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat sopineet päästövähennystavoitteita

30.1.2024

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet alustavasti asetuksesta, joka tiukentaa vuodesta 2030 alkaen EU:n markkinoille tulevien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja. Asetuksella varmistetaan, että tieliikenneala edistää siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen. Se tukee myös EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteita sekä ilmastoneutraaliuden tavoittamista vuoteen 2050 mennessä.

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästövähennystavoitteet vuoteen 2019 verrattuna ovat:
* 2023 - 2034: 45%
* 2025 - 2039: 65%
* 2040: 90%

Komissio arvioi säädöksen tehokkuutta ja vaikutusta v. 2027 mennessä tämän puitteissa. Säädös tarvitsee vielä parlamentin ja neuvoston virallisen hyväksynnän, jotta se tulee voimaan.

Tarkempaa tietoa täällä: